CONTACT US

อาร์คิแกรม-archigram เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “Creat life for Decoration” โดยเรามุ่งมั่นที่จะ “สร้างสรรชีวิตให้การตกแต่งฯ” ผ่านบริการงานออกแบบและทีมงานช่างผู้ชำนาญการณ์ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

 

ขั้นตอนการให้บริการของเรา

1. คุย : คุยกับท่านเรื่องความต้องการและไอเดียในการตกแต่ง เพื่อกำหนดทิศทางในการร่างแบบแปลน

2. คิด : ทีมงานระดมความคิดเพื่อร่างแบบแปลน และ ภาพเปอร์สเปคทีฟ

3. ส่ง : ส่งแบบแปลน และ มูลค่าการตกแต่งทั้งหมดให้ท่านพิจารณา

4. ลงมือ : เมื่อท่านพึงพอใจจึงเริ่มดำเนินการตกแต่งภายใน

 

กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน และ เราจะติดต่อกลับไปทันทีที่ได้รับข้อมูลของท่าน

    89/6 ซอย อารีย์สัมพันธ์ 3 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
    Tel :  0618795145